Računarski sistemi

Ukoliko vam je za vašu firmu potrebna pouzdana računarska oprema i računarska mreža, CENT4R IT Solutions vam može ponuditi rešenje u zavisnosti od vaših potreba.

 

 

  •  Izrada plana računarskih sistema za firme

  •  Montaža i instalacija računara i računarskih komponeti

  •  Montaža i instalacija aktivne i pasvine mrežne opreme (kablovi, ruteri, antene…)

  •  Održavanje postojećih sistema